Predseda športovej komisie

Rastislav Petrík

Adresa : Slovenský zväz minikár, Na kopci 1327/22, 010 01 Žilina
E-mail : slovensky.zvaz.minikar@gmail.com
Mobil : +421 908 529 453

Bezpečnostný komisár a časomerač

Ľuboš Blanár

Adresa : Jaseňová 30, 010 07 Žilina
E-mail : minikary@gmail.com
Mobil : +421 904 597 949

Kde nás nájtede?

Napíšte nám