Ďakujeme všetkým priaznivcom za poukázanie 2%, príp. 3% z daní pre o.z. EKOsport Žilina za rok 2020. Tieto prostriedky budú využité na skvalitnenie tréningového procesu detí a mládeže.
Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" stiahnete nižšie.

TLAČIVO na stiahnutie