Šport neutvára charakter, ale odkrýva ho.

Heywood Broun

Ekologický motošport

Minikáry patria k motoristickým športom, hoci žiaden motor nemajú. Preto sú najekologickejším (aj najlacnejším) motoristickým športom. Minikáry sa pohybujú iba vďaka gravitačnej sile, pretekári jazdia z kopca dole.

Nezisková organizácia

EKOsport Žilina vznikla ako nezisková organizácia v roku 2017, pôsobiaca v športe a voľnočasových aktivitách, zameriavajúca sa na motoristický šport –  minikáry.

Poslanie

Hlavným poslaním /cieľom/ nášho združenia je priblížiť ekologický motoristický šport širokej verejnosti, predovšetkým deťom a mládeži , podporovať a rozvíjať u nich aktivity vykonávané v prírode, so zameraním na zdravý životný štýl. Športu sa venujú už deti od 4 rokov, mládež i dospelí. Učí deti k technickým zručnostiam a citu za volantom, súťaživosti v duchu fair-play.

Výročná správa za rok 2018
Účtovná závierka za rok 2018

Do najbližších pretekov ostáva:

20.6 – 21.6 .2020 – Košice (SVK) SP1, MSR1

0Dni0Hodin0Minut0Sekund

Ďalšie termíny plánovaných pretekov na rok 2020

NAŠI PARTNERI

EKOsport Žilina 2018

Podľa nariadenia Ústredného krízového štábu SR, sú s okamžitou platnosťou zakázané všetky športové podujatia v krajine. Zakazuje sa usporadúvať akékoľvek športové, kultúrne a spoločenské podujatia s väčším počtom účastníkov - do odvolania.

Z tohto dôvodu rozhodla športová komisia minikár zrušiť preteky (apríl-máj) 1. a 2. kola MS a SP v Hlohovci a na Jankovom vŕšku. V prípade možnosti  organizátorov sa dané preteky presunú na iný termín, príp. iné miesto.