Šport neutvára charakter, ale odkrýva ho.

Heywood Broun

Ekologický motošport

Minikáry patria k motoristickým športom, hoci žiaden motor nemajú. Preto sú najekologickejším (aj najlacnejším) motoristickým športom. Minikáry sa pohybujú iba vďaka gravitačnej sile, pretekári jazdia z kopca dole.

Nezisková organizácia

EKOsport Žilina vznikla ako nezisková organizácia v roku 2017, pôsobiaca v športe a voľnočasových aktivitách, zameriavajúca sa na motoristický šport –  minikáry.

Poslanie

Hlavným poslaním /cieľom/ nášho združenia je priblížiť ekologický motoristický šport širokej verejnosti, predovšetkým deťom a mládeži , podporovať a rozvíjať u nich aktivity vykonávané v prírode, so zameraním na zdravý životný štýl. Športu sa venujú už deti od 4 rokov, mládež i dospelí. Učí deti k technickým zručnostiam a citu za volantom, súťaživosti v duchu fair-play.

Účtovná závierka za rok 2018
Výročná správa za rok 2018
Štartovná listina  – sezóna  2022

Do najbližších pretekov ostáva:

28.8. – 29.8. 2022 – Gelnica MSR7, SP7

0Dni0Hodin0Minut0Sekund

Ďalšie termíny plánovaných pretekov na rok 2022

NAŠI PARTNERI

EKOsport Žilina 2018