O nás

Ekologický motošport

Minikáry patria k motoristickým športom, hoci žiaden motor nemajú. Preto sú najekologickejším (aj najlacnejším) motoristickým športom. Minikáry sa pohybujú iba vďaka gravitačnej sile, pretekári jazdia z kopca dole.

Občianske združenie

Slovenský zväz minikár je občianske združenie pôsobiace v športe a voľnočasových aktivitách, zameriavajúce sa na motoristický šport -  minikáry. Sme  je členom Slovenskej asociácie motoristického športu (SAMŠ)

Poslanie

Hlavným poslaním/cieľom nášho združenia je priblížiť ekologický motoristický šport širokej verejnosti, predovšetkým deťom a mládeži , podporovať a rozvíjať u nich aktivity vykonávané v prírode, so zameraním na zdravý životný štýl. Športu sa venujú už deti od 4 rokov, mládež i dospelí. Učí deti k technickým zručnostiam a citu za volantom, súťaživosti v duchu fair-play.

Naši partneri

Ministersto školstva, vedy, výskusmu a športu SR

Aktuality