Aktuality

Bol pridaný kalendár pretekov

Ekologický motošport

Minikáry patria k motoristickým športom, hoci žiaden motor nemajú. Preto sú najekologickejším (aj najlacnejším) motoristickým športom. Minikáry sa pohybujú iba vďaka gravitačnej sile, pretekári jazdia z kopca dole.

Poslanie

Hlavným poslaním /cieľom/ nášho združenia je priblížiť ekologický motoristický šport širokej verejnosti, predovšetkým deťom a mládeži , podporovať a rozvíjať u nich aktivity vykonávané v prírode, so zameraním na zdravý životný štýl. Športu sa venujú už deti od 4 rokov, mládež i dospelí. Učí deti k technickým zručnostiam a citu za volantom, súťaživosti v duchu fair-play.

NAJBLIŽŠIE PRETEKY: 29.4. – 30.4.2023 – 1.kolo SP,EP,MSR – Teplicky Hlohovec
ZOSTÁVA:

0Dni0Hodin0Minut0Sekund

Ďalšie termíny plánovaných pretekov na rok 2023

NAŠI PARTNERI

 

Slovenský zväz minikár 2023