Rastislav Petrík
Predseda športovej komisie minikár

Na kopci 1327/22
010 01 Žilina
mobil: +421 908 529 453
slovensky.zvaz.minikar@gmail.com

Ľuboš Blanár
Bezpečnostný komisár a časomerač

Jaseňová 30
010 07 Žilina
mobil: +421 904 597 949
minikary@gmail.com