Prosím o zaslanie žiadostí na licencie pre sezónu 2024 do konca januára 2024.