Národné športové poriadky

Preteky minikár prispievajú k rozvoju technickej tvorivosti a dopravnej výchove detí a mládeže.

Minikárový šport sa vykonáva v kluboch, organizáciách, minikárových strediskách, oddieloch a krúžkoch Slovenského autoklubu, Združenia technických športov a činností a ďalších organizáciách, zaoberajúcich sa technickou tvorivosťou, športovou činnosťou a výchovou detí a mládeže.