Event Start Date:
18. apríla 2024
Event End Date:
19. mája 2024
Event Venue:
Zlatá Idka

PD Autosport, Zlatá Idka  18. – 19. máj 2024

Zvláštne ustanovenia

Zmena a doplnenie zvláštnych ustanovení na preteky Zlatá Idka. (dôvodom je zrušenie, prípadne presunutie prvých závodov v Prešove)

Online prihláška na preteky Zlatá Idka. 

Uzávierka prihlášok je 15.05.2024 do 24:00 hod.

www.pdautosport.com

PD AUTOSPORT
miesto konania závodov: Rekreačné zariadenie Zlatá Idka
pdautosport@centrum.sk
+421 904 700 007

Organizačný výbor
Danielis Peter – predseda, Čarný Tomáš, Palko Vladimír, Marinecová Adriána

Riaditeľ: ………………………… Danielis Peter
Bezpečnostný komisár: …….. Blanár Ľuboš
Športový komisár: …………… Oberta Michal
Technický komisár: ………….. Piroha Michal
Rozhodca minikár: …………… Petrík Rastislav
Hlavný časomerač: ………….. Blanár Ľuboš
Tajomník: ………………………. Marinecová Adriána

GPS:  48,747729, 21,028043

Ubytovanie:

REKREAČNÉ ZARIADENIE ZLATÁ IDKA

– ubytovanie sa nachádza v bezprostrednej blízkosti preteku, pri rezervácii je potrebné oznámiť ubytovaniu heslo „Minikáry”.

Internet:  www.rzzlataidka.sk
E-mail:    rzzlataidka@nextra.sk
Kontakt: +421 903 555 745, +421 911 654 330

מועיל מדיסון למנות rekreačné zariadenie zlatá idka מתרגם ספוג שקר