[av_textblock size=“ font_color=“ color=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ av_uid=’av-1gw2pma‘ admin_preview_bg=“]

Minikárový šport

Minikáry patria k motoristickým športom, hoci žiaden motor nemajú. Preto sú najekologickejším (aj najlacnejším) motoristickým športom. Minikáry sa pohybujú iba vďaka gravitačnej sile, pretekári jazdia z kopca dole. Hore sú potom minikáry vytiahnuté väčšinou na lane za traktorom.
Tento šport je určený predovšetkým pre deti (od 4 rokov) a mládež, ale venujú sa mu aj dospievajúci a dospelí. Učí jazdcov reagovať na šmyky, a predovšetkým pretekári získavajú cit pre brzdenie a precízne šoférovanie. Prispieva aj k dopravnej výchove a rozvíja ich technickú tvorivosť a súťaživosť v duchu fair-play. Poskytuje veľmi dobré základy pre ďalšie motoristické disciplíny ako sú motokáry, automobily, formule… Vedie deti k zručnostiam za volantom, pripravuje ich na riadenie automobilov, dáva im základy ako zvládnuť šmyky, ako prispôsobiť rýchlosť v závislosti od stavu vozovky a veľa iného. Naučia sa vymieňať pneumatiky a iné technické zručnosti. Zároveň sa venujú niečomu zaujímavému, s čím sa môžu pochváliť, ukázať kamarátom vyhrané trofeje… A v neposlednom rade – deti strávia víkendy s rodičmi a priatelmi.

Sezóna

Minikárová sezóna sa začína koncom apríla a končí v septembri. Preteky minikár sa organizujú po celom Slovensku, Česku, ale aj celej Európe. Zatiaľ čo v západnej a východnej Európe sa jazdí iba zjazd, na Slovensku a v Čechách sa jazdí predovšetkým slalom.
Slovenskí jazdci absolvujú počas roka zvyčajne okolo 7 – 10 pretekových víkendov – v rámci Majstrovstiev Slovenska 7 – 8 pretekov, Slovenského pohára 7 – 8 pretekov a Európskeho pohára 3 preteky. Tieto preteky sa zvyčajne aj prekrývajú, čiže v jeden deň sa jazdí napríklad Slovenský aj Európsky pohár. V prvom júlovom týždni sa zvykne usporiadať aj medzinárodná šesťdňová. Na konci sezóny sú najlepší jazdci odmenení pohárom za celkový výsledok. Majstri Slovenska sú ocenení aj v rámci Večera majstrov volantu SAMŠ.

Pretekári sú na začiatku sezóny zaradení do jednotlivých vekových kategórií, v ktorých budú jazdiť počas celého roka. Rozhodujúci je vek jazdca dosiahnutý v danom roku.
Pretekári sú rozdelení do šiestich vekových kategórií:
[/av_textblock]

[av_table purpose=’pricing‘ pricing_table_design=’avia_pricing_default‘ pricing_hidden_cells=“ caption=“ responsive_styling=’avia_responsive_table‘ av_uid=’av-1e6imfm‘]
[av_row row_style=’avia-heading-row‘ av_uid=’av-1dh1p6a‘][av_cell col_style=“ av_uid=’av-1bjm4lu‘]KATEGÓRIA[/av_cell][av_cell col_style=“ av_uid=’av-1a09vxe‘]SLOVENSKÉ[/av_cell][av_cell col_style=“ av_uid=’av-18ed9mq‘]ČESKÉ[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“ av_uid=’av-15ko7si‘][av_cell col_style=“ av_uid=’av-13vxsde‘]M-1[/av_cell][av_cell col_style=“ av_uid=’av-3xqcpe‘]4 – 8 rokov[/av_cell][av_cell col_style=“ av_uid=’av-112kb76′]4 – 8 rokov[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“ av_uid=’av-102bvbm‘][av_cell col_style=“ av_uid=’av-xk2zg2′]M-2[/av_cell][av_cell col_style=“ av_uid=’av-wgpdhu‘]9 – 12 rokov[/av_cell][av_cell col_style=“ av_uid=’av-tya9uq‘]max. 12 rokov[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“ av_uid=’av-tr400i‘][av_cell col_style=“ av_uid=’av-qplj02′]M-3[/av_cell][av_cell col_style=“ av_uid=’av-ptv4gi‘]13 – 16 rokov[/av_cell][av_cell col_style=“ av_uid=’av-o3y99e‘]max. 16 rokov[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“ av_uid=’av-mdptea‘][av_cell col_style=“ av_uid=’av-kcw2oi‘]M-3D[/av_cell][av_cell col_style=“ av_uid=’av-jmz2pu‘]13 – 18 rokov dievčatá[/av_cell][av_cell col_style=“ av_uid=’av-gwomgi‘]max. 18 rokov
dievčatá [/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“ av_uid=’av-g8vxeq‘][av_cell col_style=“ av_uid=’av-ej1f36′]M-4[/av_cell][av_cell col_style=“ av_uid=’av-d49cwi‘]17 – 20 rokov[/av_cell][av_cell col_style=“ av_uid=’av-bbq6n6′]max. 21 rokov – chlapci
max. 99 rokov – dievčatá[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“ av_uid=’av-9fq9n6′][av_cell col_style=“ av_uid=’av-74mdb6′]M-5[/av_cell][av_cell col_style=“ av_uid=’av-6co2gi‘]21 – 99 rokov[/av_cell][av_cell col_style=“ av_uid=’av-4x5fhe‘]max. 99 rokov[/av_cell][/av_row]
[/av_table]

[av_textblock size=“ font_color=“ color=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ av_uid=’av-8mgzm‘ admin_preview_bg=“]

Pretekový víkend

Slovenské (slalomové) preteky sú organizované počas víkendov, pričom jeden deň sa zvyčajne jazdia Majstrovstvá Slovenska a druhý deň Slovenský pohár (každý víkend sa ich poradie mení).
Súťažný víkend sa obvykle začína v sobotu ráno okolo ôsmej hodiny. Ako prvé prebieha technická kontrola minikár – každý jazdec musí prejsť cez túto technickú kontrolu, aby mohol štartovať v pretekoch. Technický komisár skontroluje minikáru či je pripravená a schopná bezpečnej jazdy.
V priebehu technickej prebierky a po nej je možné oboznámiť sa s traťou. Jazdci prejdú peši celú trať aby sa oboznámili so slalomovými úsekmi a ostatnými nástrahami trate. Je potrebné aby si najmä menšie deti pozreli kadiaľ majú ísť, aby správne prešli trať. Starší pretekári si už všímajú aj sklon trate, možnosti prejdenia zákrut a podobne, aby dosiahli čo najrýchlejšie časy. Potom ako jazdci poznajú trať a majú v poriadku minikáry, môže sa začať pretekať.
Ešte predtým sa ale koná rozprava, na ktorej sa predstavia organizátori pretekov a činovníci. Povedia sa základné informácie o pretekoch a rozdelia sa bójkové úseky. Na každom bójkovom úseku sa vždy nachádzajú aspoň dvaja brankový rozhodcovia, ktorí sa starajú o to, aby bol slalomový úsek pripravený pre každého jazdca a zaznamenávajú trestné sekundy. Po rozprave už je všetko pripravené na preteky.
Jazdci štartujú samostatne a meria sa im dosiahnutý čas. Po pretekoch sú vyvesené výsledky a pripraví sa vyhlásenie výsledkov. Zvyčajne sú v každej kategórii odmenení traja najrýchlejší jazdci. Koniec pretekov je zvyčajne medzi 14tou a 16tou hodinou, takže zostáva ešte veľa voľného času na zábavu s inými jazdcami.
V nedeľu je program veľmi podobný ako v sobotu. Ráno si jazdci pozrú trať a po rozprave sa začne jazdiť. Ak organizátor nerozhodne inak, technická prebierka sa uskutoční až pred štartom jazdca do prvého tréningu aby sa ušetril čas a mohlo sa cestovať skôr domov. Po odjazdení pretekov sa opäť koná vyhlásenie výsledkov. Koniec pretekov je zvyčajne najneskôr o 16tej hodine.

Preteky

Jednotlivé preteky sa väčšinou započítavajú do celkového hodnotenia niektorého seriálu, ktorý sa jazdí celú sezónu. Jedným z najvýznamnejších podujatí v rámci pretekov minikár na Slovensku a Čiech je Európsky pohár, ktorý sa skladá z troch samostatných pretekov organizovaných na Slovensku, na Morave a v Čechách. V rámci Slovenska sú najdôležitejším seriálom Majstrovstvá Slovenska, na ktorých sa rozhodne o držiteľoch majstrovských titulov. Každé preteky majú stanovený spôsob hodnotenia. Zvyčajne sa jazdí 5 jázd – nemeraný tréning (jazdec sa oboznámi s bójkovými úsekmi, pričom sa jeho čas jazdy nemeria), meraný tréning (oboznámenie sa s traťou, pričom sa jeho čas meria) a 3 ostré jazdy (rozhodnú o konečnom poradí).

Jazda

Cieľom pretekárov je prísť do cieľa čo najrýchlejšie, pričom musí správne prejsť bójkové úseky. Väčšinou sú 3 bójkové úseky na trati, skladajú sa z červených a zelených bránok, pričom jazdec ich musí prejsť správne – zelená bójka je po pravej ruke a červená po ľavej ruke pretekára, za zhodenú bójku sa pripočítajú k času 2 sekundy, za nesprávne obídenie je 100 sekúnd. Jazdec sa na štarte môže jeden krát odraziť. V cieli musí bezpečne zastaviť.
Čas sa meria v minútach, sekundách a stotinách, pričom rozdiely medzi jazdcami sú niekedy iba pár stotín až desatín.
[/av_textblock]